Bài giải đề thi Giáo dục Công dân THPT quốc gia 2019

Giáo dục Công dân là môn thi cuối cùng trong tổ hợp bài Khoa học Xã hội. Trước đó, thí sinh làm bài trắc nghiệm Lịch sử và Địa lý, thời gian 50 phút.NHẤN ĐỂ BẬT TIẾNG

giới thiệu bài giải đề thi Giáo dục Công dân mã 308 do cô Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Thu Hường thực hiện.

 81 –  D 82 – B83 – A  84 – A 85 – D
 86 – D 87 – C 88 – C 89 – D 90 – B
 91 – A 92 – B93 –  B 94 – D95 – A 
 96 – A 97 – D 98 – B 99 – D 100 – A
 101 – A 102 – B 103 – A 104 – D 105 – B
 106 – D107 – A108  – B 109 – C 110 – A
 111 – B 112 – C 113 – D 114 – B 115 – B
 116 – B 117 – D 118 – C 119 – A 120 – D

Mã 312

 81 – B 82 – C83 – D 84 – A 85 – A
 86 – A 87 – C 88 – A 89 – B 90 – B
 91 – B 92 – D93 – B 94 – B95 – C
 96 – D 97 – B  98  – C 99 – D 100 – B
 101 – B 102 – A 103 – A104 – C  105 – A
 106 – D107 – A108 – C 109 – A 110 – C
 111 – B 112 – C 113 – C 114 – D 115 – A
 116 – B 117 – B 118 – B 119 – C 120 – C

Đề thi THPT quốc gia môn Giáo dục công dân

Theo zing.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Show Buttons
Hide Buttons