Mã ngành Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2019

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019 cần điền đúng mã trường là DCN và nếu đăng ký học ngành quản trị kinh doanh thì cần điền đúng mã ngành là 7340101.

Sau đây là chi tiết bảng mã ngành của Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2019:


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Show Buttons
Hide Buttons