Bài giải đề thi Vật lý THPT quốc gia 2019

Sáng 26/6, sau 50 phút dự thi, thí sinh đã hoàn thành bài môn Vật lý với 40 câu hỏi trắc nghiệm.

Mã đề 222 THPT quốc gia 2019 môn Vật lý do thầy Phạm Văn Tùng, thầy Nguyễn Mạnh Tú, thầy Bùi Xuân Dương các cộng sự thực hiện.

 1 – B2  – A3 – B4 – D5 – B
 6 – A7 – B8 – B9 – C10 – C
11 – D12 – B13 – B14 – C15 – D
16 – A17 – A 18 – D19 – D20 – B
21 – C22 – C 23 – D 24 – D25 – D
26 – A27 – C28 – A29 – A30 – B
31 – C32 – C 33 – D 34 – D35 – A
 36 – B 37 – D38 – A 39 – C40 – B

Mã đề 208 THPT quốc gia 2019 môn Vật lý do thầy Phạm Văn Tùng, thầy Nguyễn Mạnh Tú, thầy Bùi Xuân Dương các cộng sự thực hiện.

1 –   2 –   3 – D 4 –   5 – 
6-   7 –   4-  9 –   10 – 
11- A 12 –   13 –  14 –  15- D
16 – B 17 –   18 – 19 –   20- 
21 –  22 –   23 –  24 – D 25 – C
26- D 27 –   28 –  29 – D 30 – B
 31 – B 32 –   33 –  34 – B 35 – 
 36 – B 37 –   38 –  37 –   40 – 

Mã đề 223 THPT quốc gia 2019 môn Vật lý do HOCMAI thực hiện.

 1 – D2 – B3 – A 4 – B5 – A
 6 – D7 – A8 – D 9 – A10 – D
11 – D12 – A13 – D14 – A15 – B
16 – C17 – C18 – C19 – D20 – A
21 – A22 – B23 – D24 – C25 – C
26 – B27 – D28 – D29 – A30 – C
31 – A32 – D33 – C34 – C35 – D
36 – A37 – C38 – C39 – C40 – B

Theo news.zing.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Show Buttons
Hide Buttons