30% học sinh tốt nghiệp THCS không học lên THPT: Hiệu quả bước đầu từ công tác phân luồng?

Thống kê của Bộ GD&ĐT cho thấy hàng năm, có khoảng trên 30% học sinh tốt nghiệp THCS không tiếp tục học lên THPT. Như vậy, đây có được xem là hiệu quả bước đầu của công tác phân luồng học sinh sau THCS hay không?

Read more
Show Buttons
Hide Buttons